Termomodernizacja Budynku TBS Skórcz
Termomodernizacja Budynku TBS Skórcz
< back to Realizations

Termomodernizacja Budynku TBS Skórcz

Zadanie polegało na termomodernizacji budynku Wspólnoty w Skórczu przy ulicy Starogardzkiej 1. Cały budynek został gruntowanie odnowiony poprzez ocieplenie styropianem grafitowym. Dodatkowo zostały odnowione wszystkie oryginalne bonie i gzymsy, a także została wykonana nowa instalacja burzowa.

back

About the Company Meet us LOCATION Find us on the map